The Gatekeepers are dissolved - Alle Terug Herkende Poorten


The Gatekeepers are dissolved
Alle Terug Herkende Poorten

(Please use google translate for text in English)

Poorten zijn Referentiegebieden in de fysieke wereld (bijvoorbeeld: ‘De economie’), die direct hun eigen krachtenpalet in onze innerlijke wereld beschikbaar hebben, omdat ze natuurlijke gebieden zijn. Natuurlijke Poorten herken je direct in jouzelf Under the Authority of We.

Een voorbeeld: De Poort voor ‘De economie’ is: De BestaansEconomie. Vanuit de BestaansEconomie heb je direct het onderscheidend vermogen dat de economie buiten de BestaansEconomie gewoon haar eigen gangetje gaat.

Dat dit alles nu al eeuwen lang precies andersom wordt geleefd, is wat de krachten van onderdrukking doen. Onderdrukking moet duwen, trekken, negeren, arresteren, wetten verordenen, be-angstigen, verduisteren, en noem maar op. Terwijl natuurlijke Poorten zich volkomen zelf leven.
De Poorten (referentiegebieden in de fysieke wereld + innerlijk krachtenpalet) Under the Authority of We zijn:
  • Faciliteren van Samen Leven (Normale Referentiegebied is al terug)
  • De BestaansEconomie
  • Het bedden van The Next Generation
  • Professional Honesty (Iedereen laat nog steeds de eigen professie volkomen in de steek)
  • Het Herstel van GeledenAfscheiding (Het ultieme ‘Under the Authority of We’)
  • Leven (De diepste Poort, die haar eigen onderdrukking oproept….)
Door deze Poorten te doorleven door ze toe te passen, kan je steeds dieper en dieper gaan in het herstel van jouw innerlijke oude structuren: die lossen op, doordat jouw innerlijke structuren via de Nieuwe Poorten gevuld worden.
Dit vergt bewuste inspanning. Inspanning die niet in het oude gebied ligt. Je gaat dus als het ware opnieuw naar school. Het is dus een logische inspanning, die je samen doet.


Natuurlijke Poorten
Natuurlijke Poorten zijn van een totaal andere orde dan dat wat we vanuit onderdrukking kennen. Zie bijvoorbeeld de prachtige functionaliteiten van Equi Place: Equi Place is 1 groot faciliteringsfeest, en daarin zijn alle structuren opgelost, alsook banken en zorgverzekeraars. Het is vanzelf ook crowd power identificatie, juist omdat het faciliteren vanuit Equi Place op ‘Bevestigen van Bestaan’ zit.

Het innerlijke krachtenpalet is hiermee dus direct beschikbaar dat de regering werkelijk niets anders zit te doen dan het zorgen dat de BestaansEconomie (de mens dus) niet haar niets kostend geld beschikbaar heeft... en de rest is maar een beetje aan rommelen. Dit onderscheidend vermogen heb je direct beschikbaar, maar ook jouw zelfbeleving die er bij hoort: wat doet het met je, dat je het zo eenvoudig aan kunt wijzen?


Alle Natuurlijke Poorten waren volkomen verloren in ons Zelfbewustzijn. Heel veel zijn al weer terug gebracht, zoals bijvoorbeeld:

Sommige onderdrukkingen hebben zulke verlorenheden veroorzaakt: de verboden Poorten, dat de Natuurlijke Poort door mensen volkomen genegeerd wordt, en vervolgens doen mensen alsof ze ‘tekort komt in hun leven’, er dus niet is…


Bevrijding zonder Poorten
En dan is er nog ‘Bevrijding zonder Poorten’. Dat zijn complete rampen. Daar is de film Skoonheid een helder voorbeeld van.

Alles op aarde is op dit moment het product van alle valse poorten. Zo staan bibliotheken bijvoorbeeld vol met boeken over ‘de angst voor de economie en de gerust stellende oplossingen’... maar je weet dat ze er stuk voor stuk niets toe doen. Er is er geen 1 die vanuit de BestaansEconomie en ons Bestaan komt. Basisinkomen is een voorbeeld van een Valse Poort (basic income is an example of a false gate). Geldschepping onder autoriteit van de nationale bank brengen, is een ander voorbeeld van een Valse Poort (money creation under authority of the national bank which is government is another example of a false gate).

Valse Poorten betekenen niets. Helemaal niets. En dat weet je, want vanuit Bestaan(sgeld), hoef je toch zeker helemaal niets: je gaat naar de bakker etc… that’s it. En de rest is jouw vrije creatie en vrije ontmoeting met anderen.

Ook al ken je nog niet alle natuurlijke poorten, toch herken je de Valse Poorten wel degelijk.


Typerend voor Valse Poorten is:
  • Je wordt gekanaliseerd
  • Je moet verweer hebben
  • etc. 
  • Hoe kan je jezelf nu staande houden in dit alles?

Nou… niet…
Je hoeft jezelf helemaal niet staande te houden.
Je hoeft toch zeker alleen maar jouw BestaansGeld? Dan be-sta je toch?
En vanuit dit Bestaan, In Leven zijn, ga je gewoon alles opnieuw bekijken, doorleven, toepassen.


Wat Geldcreatie voor Ons Allen zou moeten Betekenen (translated into English)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten