Op de drempel van 2016!De waarheid is wat verborgen bleef via de leugens
(Please use google translate for text in English)


Ik ben er van overtuigd dat je op dit moment, na het bestuderen van de teksten en video's op deze website, jouw eigen diepste leugen nog altijd niet begrepen hebt, en daardoor toch weer gewoon het oude blijft leven, of zelfs met weer een nieuw zogenaamd bewust makend ‘project’ nog verder jezelf door blijft exposen: jouw eigen afstand tot samen leven blijft exposen.

Als de leugen is doorgeprikt, ontvouwt zich daaruit vanzelf de ingekapselde waarheid.

Echter, de waarheid ligt precies andersom dan in de vorige zin genoemd:
Als de waarheid zichzelf leeft, zal ieders eigen leugen ontmaskerd worden, door zichzelf.


De waarheid wordt al lang op aarde geleefd, al sinds 2006
Iedereen heeft sindsdien dus zichzelf exposed, heeft laten zien zelf belang te voelen bij het zelf door te blijven leven van de leugen. Dit exposen is AL gebeurd: iedereen heeft dit helemaal zelf gedaan.


Wordt 2016 het jaar dat iedereen 'het' ineens snapt?
Wordt 2016 het jaar waarin iedereen ineens ziet dat 'ze' er AL was, waardoor iedereen stopt met het uitleven van de eigen drama's? Omdat iedereen nu eindelijk bereid is de eigen drama's aan te kijken en het ok is dat 'men' erop aangesproken wordt?

Het blijven leven van het drama, is bijvoorbeeld het ‘exposen’ hoe de macht achter de macht in elkaar steekt, en het aanwijzen dat er nog veel meer shit en ellende op aarde is dan dat iedereen voor mogelijk durft te houden. De bekende grote big-lists-of-shit door duwers…

Al deze mensen exposen zichzelf nu al jaar in jaar uit, doordat zij nu precies aan iedereen laten zien HOE al die shit geproduceerd wordt: op precies dezelfde manier als dat zij dus openbaar doen, de zogenaamde exposers doen.

Is 2016 waarin dit eindelijk stopt en iedereen eindelijk verantwoordelijkheid neemt voor de eigen bijdrage in eigen leven en het grotere geheel?


Gaat iedereen snappen dat 1 kind dat honger heeft de probleemervaring is?
Doordat iedereen ineens ziet hoe dit kind DIRECT in het samen leven van nu opgenomen kan worden: Niets kostend BestaansGeld van het kind zelf, wordt dan als zinvol ervaren... want iedereen vindt de creatie van de honger van het kind ineens hét probleem.

Begrijpt iedereen ineens dat uit de in- en in- diepe haat naar samenleven ‘met zomaar een kind’… alle shit komt?.


1 kind dat honger heeft, terwijl alles er gewoon is, is het openlijke bewijs dat ‘het systeem’ er helemaal niet is om ons te faciliteren in samen leven, maar juist om het omgekeerde te doen.


Ja, ‘het systeem’ faciliteert precies dit: dat kinderen honger hebben. Dit IS waar het systeem voor is: zorgen dat mensen beroofd worden van wat van hen is. 1 kind dat honger heeft, IS het bewijs.

DAT is wat het systeem faciliteert. Dus… WAAROM zou je in godsnaam nog dat achterlijke, verschrikkelije, afschuwelijke ‘systeem’ tussen jou en het kind neer zetten?

Je neemt gewoon direct het BestaansGeld van kinderen aan, klaar uit.
DAN ben je zelf een normale samen lever.

Maar zowel alle ‘systeem levers’ als alle zogenaamde exposers van ‘de shit van het systeem’ hebben zichzelf, hun diepste kapotheid nu al jaar in jaar uit exposed.

We hebben aan 1 stuk door aan hen laten zien, dat ze het helemaal zelf zijn, degenen die weigeren het Bestaan van alle kinderen op aarde aan te nemen: simpelweg ZELF weigeren om tegen kinderen te zeggen: ‘Maak gewoon jouw eigen BestaansGetallen aan, en wij volwassenen nemen het gewoon aan….’
Gaat iedereen dit in 2016 ineens wel begrijpen en doen?

We hebben iedereen, maar dan ook echt iedereen hierin uitgenodigd dit WEL te doen. In de maatschappij, in alle structuren, in de regering, spirituele kringen, big lists of shit door duwers. Iedereen…

Maar iedereen kotste het Bestaan van alle kinderen op aarde nog steeds uit
Volwassenen zeiden nog steeds: ‘Ik begrijp de werking van dat BestaansGeld niet, want hoe gaat dat nou MIJN probleem ervaringen oplossen?’...


Precies… een kind dat honger heeft was NIET hun probleem ervaring… zo dan. Een kind dat uit het eigen huis gezet wordt, was NIET hun probleem ervaring


Iedereen die lekker hun eigen mond blijft houden over het BestaansGeld van kinderen, is zelf de shit producer op aarde.

Stopt de hele wereld met zijn allen met het in de steek laten van 1 kind? Stopt het zoeken naar MEER kinderen die honger hebben, omdat pas DAN het als waardevol ervaren wordt om iets te doen?

Stopt het diep in de steek laten van 1 kind: of het kindje even wil hopen dat er vooral nog meer kinderen honger hebben, dan wordt je tenminste gehoord…?

1 kind dat honger heeft. In- en in- diep in de steek gelaten door iedereen.
Nog steeds. Stopt dit in 2016?

Als 1 kind dat honger heeft GEEN bereidheid tot veranderen biedt, dan zal de grootste berg met shit OOK niet de bereidheid tot veranderen oproepen. Want de afschuwelijk diepe liefdeloosheid van 7 miljard mensen voor 1 kind, verandert niet door deze liefdeloze mensen te voeren met angsten en bewijzen dat ZIJ belazerd worden, dat ZIJ in gevaar zijn, dat HUN geld in gevaar is, dat HUN goud, hun aandelen, hun verwachtingen van de toekomst, hun gevoel van veiligheid… etc...

Allemaal op hun zielige liefdeloze IK terug geworpen worden, en dat gevoel van ellende dan ‘samen’ noemen… ondertussen met zijn allen samen, 1 kind dat honger heeft diep in de steek laten: zien dat precies DIT de grote fout (moedwillige roof) in het systeem is: GEEN BestaansGeld voor dit kindje aan maken.


Nou, dan doet het kindje het toch gewoon zelf, het eigen BestaansGeld aanmaken?
‘Oh, en ONS systeem dan he? ONZE aandelen? ONS nieuwe nieuwskanaal dan he? ONS Goud, ONZE zekerheden? Kunnen die dingen al dat BestaansGeld van die kinderen wel aan HE???’.

De kots van volwassenen die ze nu al jaren lang als openbare respons geven: hun respons op het Bestaan van alle kinderen op aarde.

En dus gaat het echte gevaar iedere dag gewoon weer door: de agressie van volwassenen naar alle kinderen op aarde. En doen alsof dat door de macht achter de macht komt… ach gut…

De kinderen waarmee we samen leven op aarde. Ze mogen gewoon dood, ook al weet iedereen dat alles wat een kind nodig heeft er gewoon is: voedsel en ga zo maar door.

Via iedereen die business plannen aan het maken blijft voor WEER een nieuw project en weet ik wat allemaal en daar bakken vol met geld voor kan krijgen vanuit de wereld die een natte broek van euforie krijgt van al die projecten…

Wordt het Bestaan van 1 kind en ieder kind uitgekotst. Nog steeds in 2016?

Want Nee… 1 kind met honger is NIET het bewijs dat je juist IN jouw samen leven afschuwelijk diep bedrogen wordt door de zogenaamde structuren.
1 kind mag gewoon geofferd worden, als vervelend ongelukje in het geheel.

En ieder kind hoort dit. DEZE diepe liefdeloosheid, die iedereen direct in zichzelf kan herkennen en omdraaien.

En nog steeds gebeurt het NIET.

Kinderen worden gewoon nog steeds en nog harder, geofferd aan de big lists of shit.

2015, het jaar waarin iedereen moet gaan erkennen dat ze zelf gewoon doodleuk jaar in jaar uit door zijn gegaan met NIET samen leven met kinderen.

In 2016 nog STEEDS? Zelfs nu dat iedereen zelf ook weet dat geld gewoon een spreadsheet is, niets kost… kunnen alle kinderen in 2016 nog STEEDS de tering krijgen…?

Want iedereen moest in 2015 zonodig de shit van het systeem exposen.

Alsof de honger van ook maar 1 kind NIET de shit is

Iedereen kreeg de eigen leugen die iedereen zelf is door blijven leven, keihard in hun eigen bek terug.


2015 werd het meest afschuwelijke jaar ooit
Want alle kinderen werden NOG meer in de steek gelaten, NOG meer geofferd: er werd nog steeds NIET door alle volwassenen op aarde met hen samen geleefd, hun Bestaan werd nog steeds NIET aangenomen door volwassenen.

Alle volwassenen brulden nog steeds: ‘Je weet niet HOE moeilijk alles in elkaar steekt kindje, luister maar naar wat alle mannen zeggen, HOE complex alles is, en DIE kunnen het weten……dus verwacht niets van mij, kindje!!!!’… 'Mijn bedding is niet voor jou, kindje, maar gaat naar de Blije Bank, de Ons Geld Stichting, de Florijn, Hugs, of wat dan ook maar wat de huidige shit blijft verlengen, want dan hoef ik in EIGEN leven GEEN eigenaarschap te nemen, hoef ik mijn EIGEN psyche NIET aan te kijken. Ondertussen geld naar me toe graaiend voor mijn 'bijdrage' aan het 'goede' doel in plaats van DIRECT samen te leven MET jou kindje'.


Ondertussen is het nog steeds waar en zal het altijd waar zijn, dat ieder kind op aarde gewoon het Eigen BestaansGeld in een spreadsheet aan kan maken. No problem.


Maar alle volwassenen die weigerden dit Bestaan(sgeld) van dit kindje aan te nemen, waren stuk voor stuk allemaal zelf het probleem
Wordt 2016 het jaar waarin iedere volwassene eindelijk de pijn voelt van alle kinderen op aarde die in 2015 GODVERDOMME nog steeds door al hun eigen volwassenen in de steek werden gelaten.

Wordt 2016 het jaar waarin iedereen eindelijk door het gaatje gaat, zodat in 2017 wezenlijk normaal samen geleefd wordt met het kindGeen opmerkingen:

Een reactie posten