zondag 24 juni 2018

Petitie Faciliteren van Basisinkomen

Dien deze petitie-tekst in

 
 
 
 
 
 
 
Het faciliteren van de voorstanders
De tegenstanders van het basisinkomen zijn al onderling gefaciliteerd. Dat is tenslotte de huidige gang van zaken: we leven niet samen vanuit basisinkomens, de tegenstanders zijn dus al gefaciliteerd.

Door te eisen dat we als voorstanders van het basisinkomen ook onderling gefaciliteerd worden, krijgen we prachtige verschuivingen te zien.
We kunnen dus onderstaande petitietekst indienen, en als de regering er geen gehoor aan geeft, ervoor gaan crowd suen.

============================================

Wij zijn voorstanders van het basisinkomen en wij willen hierin gefaciliteerd worden door de regering.

De tegenstanders van het basisinkomen zijn al door de regering gefaciliteerd in de manier waarop alles nu gaat. Wij willen dit niet veranderen, wij willen dat tegenstanders van het basisinkomen onderling gewoon gefaciliteerd blijven zoals ze nu al zijn. En wij willen als voorstanders onderling dus ook gefaciliteerd worden.

Wij zijn voor het basisinkomen, daar hebben wij onze eigen beweegredenen voor. Deze beweegredenen hoeven niet eerst allemaal bekend of geaccordeerd te zijn bij de regering. Dat eist de regering ook niet van alle tegenstanders en die faciliteert ze gewoon iedere dag al. Wij voorstanders willen onderling ook gefaciliteerd zijn.
  • De facilitering die wij vragen is eenvoudig en kost niets:
    Een functionaliteit in de internetbankierapplicaties laten inbouwen, die iedereen zelf bij hun bankrekening al dan niet kan aanzetten. Deze functionaliteit is binnen 1 dag te programmeren door de banken.
  • Wat doet deze functionaliteit? Die laat 1/x van het geld dat via transacties naar ons overgemaakt wordt vanzelf doorstromen naar een centrale basisinkomensrekening. Van waaruit maandelijks basisinkomen overgemaakt wordt naar mensen die de 1/x doorstroomfunctionaliteit ook hebben aanstaan bij hun rekeningen. Bijvoorbeeld naar de 18-26 jarigen in ons midden.
  • De centrale basisinkomensrekening toont vanzelf aan de regering wie hoeveel heeft laten doorstromen (die kan dit dus aftrekken bij belastingaangifte). De regering ziet dus ook wie er op deze manier een basisinkomen heeft en dus geen aanspraak meer zal maken op uitkeringen en subsidies.
Dit kost niets. En deze functionaliteit implementeren kost maar 1 programmeerregel.

Op deze manier zijn niet meer alleen de tegenstanders van het basisinkomen onderling gefaciliteerd maar zijn de voorstanders ervan ook onderling gefaciliteerd. En op deze manier zijn niet alleen degenen die geen overzicht hebben in alles wat er gaande is onderling gefaciliteerd, maar iedereen die dit overzicht wel heeft, onderling ook. Wij hoeven als voorstanders van het basisinkomen niet gegijzeld te worden door het proces van de mensen die de dingen niet overzien en niet doorzien en vanuit daar de keuze maken om door te gaan met het oude. Zij kunnen samen gewoon doorgaan met het oude, maar wij hoeven er niet door gegijzeld te worden voor de manier waarop wij willen samenleven.

Iedereen kan dus op eigen moment (alsnog) de doorstroomfunctie aanzetten bij de eigen rekening.

Als mensen zich afvragen waar wij dan wel van bewust zijn, dan verwijzen we hen daarvoor naar het platform astridvantriet.nl (of een ander platform als je dat wilt).

Daar is alles helder gemaakt, en iedereen kan de moeite nemen om daarmee zelf ook bewust te worden. Dat kost moeite ja. Als mensen die moeite niet wensen te nemen dan is dat een vrije keuze, maar wij wensen niet door de regering ingezet te worden als de gratis bewustmaakslaven van de maatschappij, terwijl alle informatie gewoon voor iedereen beschikbaar is.

Wij willen gefaciliteerd worden als voorstanders van het basisinkomen. Dit kost niets, gewoon 1 programmeerregel. En het maakt niet uit hoeveel voorstanders er zijn.

Wij hoeven hiervoor geen ‘proeven’ te doen. Basisinkomensproeven worden gedaan door mensen die geen inzicht en geen overzicht hebben, dus gewoon geen idee hebben waar ze mee bezig zijn, terwijl alle inzichten al lang beschikbaar zijn. Wij hoeven als voorstanders niet nog langer door de incompetentie van bestuurders gegijzeld te worden, noch door burgers die de weg blijven vragen aan mensen die geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn. Zoals gezegd: iedereen mag daarmee door blijven gaan en is daarin al onderling gefaciliteerd. Wij willen ook onderling gefaciliteerd worden en daar zijn geen structuren voor nodig, er is maar 1 programmeerregel voor nodig, doordat wij alles wel doorzien en overzien. En daarna zullen er totaal nieuwe dynamieken zich gaan ontvouwen.

=============================================

Deze tekst is er ter inspiratie, waarin ik bepaalde dingen bewust expliciet heb gemaakt. Je kunt de petitie tekst zo opstellen zoals je zelf wilt, allicht.
Het verweer dat de tegenstanders zullen bieden zal het publiekelijke bewijs vormen dat ze niet zozeer tegenstanders van het basisinkomen zijn, maar menen over een ander te moeten beslissen: ze zeggen dan dat de voorstanders niet gefaciliteerd mogen worden. De ware agressor wijst zichzelf zo aan.

Indienen van de petitie kan via deze link.

woensdag 27 december 2017

Next Generation in our midst in 2018

Next Gen Support GroupIn 2018 we apply the foundation we have layed in 2017
We are aware now of the consciousness from I-in-We and we know now how to Be an embedder for the Collective Healing on Earth.

Via the LifeCircle we apply existence money. Are we? I am!

We will see if 2018 will be the turning point in our living togetherness. Especially in our living togetherness with the next generation.

We are the economical value of existence money. So all the children are too. But children do not receive their free existence (money). It costs nothing to 'provide' them their own free existence (money): but still this is pushed out of the equation... Still the government is not facilitating our free existence... Still the banks are not facilitating our free existence. BUT... also society self doesn't facilitate our free existence.

That is why I place the next generation in our midst in 2018
So let's see if society (the individuals within society) apply the truths of life in 2018 or if society self still is tooling the next generation in stead of embedding them truly?

We cost nothing, so children do not either!

zaterdag 28 februari 2015

Money transformed


endpoverty

Normal Living Together on Earth
We do not create poverty and the current problems anymore: our money is already transformed in Existence Money. We Accept the Child’s Existence Money. We made the inner choice to live together with every Child. Via the Non Banking Facilitation Platform Equi Place aka Money Place you see what is left out in our living together still. I invite you to embed the Next Generations.


On July 25th all Platforms including the Non Banking Facilitation Platform are dissolved but her awareness is STILL very much ALIVE of course.

The Truth of Life was always here, is here NOW, and will be here always. The flexibility of Life, Life flowing in her own context, no interference, just let her BE.


We ARE the New Earth


All the money (old money that is) is already here
All the money (old money that is) is already here. When people are willing to donate old money for loans for poor children or buy stuff by which organizations can collect old money for poor children, when this money is in their pocket already so they are able to donate, why not ACCEPT the EXISTENCE MONEY of the poor Child directly? Then its not a loan but an exchange in equality on a reciprocal basis.

We simply do NOT create poverty anymore by accepting the EXISTENCE MONEY of all the Children all over the world!

We Accept their EXISTENCE MONEY. Accept their Equi (or whatever 'new' currency that works like Existence Money). Equi costs nothing. The Child creates Equi itself. Costs nothing.


We think from the New Paradigm, the New Reference Point. We are aware from the psyche of Abundance: all is already here, the only thing missing (for all of us) is access to all that is available already. The only thing missing was! EXISTENCE MONEY from which the Child has direct access to its basic needs.


The good news is: EXISTENCE MONEY is already here also and is called Equi.


We Accept the Child’s EXISTENCE MONEY and do not create poverty and the current problems anymore. No fundraising is needed for this, not selling stuff is needed for this (the money is already in the pocket of the once who would donate or buy stuff): but a direct exchange and sharing with the Child.

Via the Non Banking Facilitation Platform Platform you could create a Personal Account yourself. Equi Place was a non-bank educational environment. You could learn from it yourself and grow into your discernment how money works and should facilitate our living together on Earth.

Are you looking for 'new' currency's


wederkerigheid


We Accept the Child's Existence Money

Embed the Next GenerationsI invite you to embed the Next Generations
All the money (old money that is) is already here. When people are willing to donate old money for loans for poor children or buy stuff by which organizations can collect old money for poor children, when this money is in their pocket already so they are able to donate, why not ACCEPT the EXISTENCE MONEY of the poor Child directly? Then its not a loan but an exchange in equality on a reciprocal basis.

We simply do NOT create poverty anymore by accepting the EXISTENCE MONEY of all the Children all over the world!

We Accept their EXISTENCE MONEY. Existence Money costs nothing. The Child creates Existence Money itself. Costs nothing.

We think from the New Paradigm, the New Reference Point. We are aware from the psyche of Abundance: all is already here, the only thing missing (for all of us) is access to all that is available already. The only thing missing was! EXISTENCE MONEY from which the Child has direct access to its basic needs.

The good news is: EXISTENCE MONEY is already here also and is called Equi.

We Accept the Child's EXISTENCE MONEY and do not create poverty and the current problems anymore. No fundraising is needed for this, not selling stuff is needed for this (the money is already in the pocket of the once who would donate or buy stuff): but a direct exchange and sharing with the Child.


Money is already transformedOn July 25th all Platforms including the Non Banking Facilitation Platform are dissolved but her awareness is STILL very much ALIVE of course.

The Truth of Life was always here, is here NOW, and will be here always. The flexibility of Life, Life flowing in her own context, no interference, just let her BE.
 

Are you looking for 'new' currency's


We ARE the New Earth 

 

Grow in your discernment: money costs nothing

The psyche of many people is still not transformed. That's why so many still perceive our living together on this beautiful spaceship Mother Earth from lack and control and power over. Because of that questions rise like: do I have to PAY euro for Existence Money? NO you have NOT. You do not have to BUY and PAY for the transformed money. You create Existence Money yourself. With a max of 1000,00 a month (or another amount when you live in America for example). The amount will always be enough to get your basic needs met. You create it yourself. You Are The Value.

You are the Value. You truly are. Nothing outside you is.Existence Money is equivalent to Real Love. Existence Money is equivalent to a true sharing and connection. Existence Money is equivalent to a normal Being and Living on Earth. Existence Money IS the expression of this.
 

Existence Money does not cost anything. A
Non Banking Platform facilitates a normal living together. We do not create poverty and the current problems anymore.

It's everybody's inner choice to ACCEPT the EXISTENCE MONEY of every child and their fellow man.

With your Existence Money you pay your basic needs: you can pay everything with Existence Money of course: food, the rent of your house, clothing, and Euro or US Dollar also. Do you grasp this: you can PAY Euro or US Dollar with Existence Money. Yes read again! You can PAY Euro of US Dollar with Existence Money. Because you can PAY your basic needs with Existene Money and access to your basic needs, is stored in Euro or US Dollar. The right focus is: does your fellowman accept your EXISTENCE (MONEY)? Does the baker accept the Existence Money of the Child? Does the doctor accept the Existence Money of the Child? Does the landlord accept the Existence Money from the mother of the Child?

Do YOU accept the Existence Money of the Child?

Existence Money does costs nothing!


I invite you to grow into your discernment

Now you know that money costs nothing: money are only numbers in a spreadsheet. You do not have to work for your Existence Money first and you do not have to BUY and PAY for your Existence Money. They encapsulate this profound awareness. You have to BUY and PAY for Hugs first with Euro, but they sell it to you as if Hugs is a means to dissolve poverty in the world. That's totally not the case of course: compare Hugs with a voucher which you have to BUY and PAY for first. This is all about netwerk marketing (in Dutch), network marketing (in English). The under laying message is:
'Do NOT Love us, but BUY something with us calling this a lovable Hug'. This is NOT about Real Love at all. Another example of encapsulation of the New Paradigm is the Florijn. Yes you have to BUY and PAY Florijn with Euro first. Nothing new although they sell it to you as if Florijn is new. It is NOT! (LET's are here for years already.)

You know by now that Existence Money costs nothing and is about our living together on our Mother Earth and the awareness that You Are The Value, nothing outside you is (so no gold or silver, or stocks... neither bronze or some other precious metal): so you really need to grow into your discernment and do not get tricked and fooled again. Learn to perceive our living together from the psyche of Abundance, the awareness that You Are The Value, true freedom and inter-in-dependency.

Via a Non Banking Facilitation Platform you learn what is missed in our current banking systems and it would facilitate our normal living on our Mother Earth. Once you have grown into your discernment nobody is able to trick and fool you again (and again and again).

 

Please read my blogs when you want to comprehend the deep profound meaning of Existence Money.On July 25th all Platforms including the Non Banking Facilitation Platform are dissolved but her awareness is STILL very much ALIVE of course.

The Truth of Life was always here, is here NOW, and will be here always. The flexibility of Life, Life flowing in her own context, no interference, just let her BE.

Are you looking for 'new' currency's?


We ARE the New Earth 

We Accept the Child's Existence Money

 


The End of POVERTY? We Accept the Child's EXISTENCE MONEY!
Save all the children, worldwide (so also in the Netherlands), from hunger!

What an organization like Novib should do... Facilitated by a Non Banking Facilitation Platform!

(Please use google translate for translation in English.)

Iedereen op aarde weet nu inmiddels dat geld niets kost, dat het gewoon een spreadsheet is, en dat je ieders niets kostend BestaansGeld dus zo binnen alle huidige gezamenlijke euro (dollar, etc.) spreadsheets kunt opnemen.

Regeringen zijn te incompetent om dit te beseffen, en te inert om dit bewustzijn dat hen al jaren lang aangedragen wordt, toe te passen.

Inmiddels is honger zo goed geweest om op eigen handen en voeten van Afrika naar Nederland te kruipen en hier in het bed van kinderen te gaan slapen. Zodat voor ieders ogen zichtbaar is wat altijd al het bewijs was dat ‘het systeem’ puur nutteloos op aarde is: als er ook maar 1 kind op aarde uitvalt, dan IS dit dus het openlijke bewijs dat de ‘systemen’ er helemaal NIET zijn om ons samen leven te faciliteren, maar juist om afscheiding te faciliteren. En ieder kind dat buiten de boot valt is hierin het bewijs.

Er zijn helemaal geen tekorten, en geld kost niets. Het is dus onmogelijk dat kinderen 'per ongeluk' buiten de boot vallen. Het is puur de implementatie van 'het systeem' zelf, die er voor zorgt dat dit ieders 'begin staat' op aarde is: zorgen dat je niets hebt, zodat je je als een slaaf zult gedragen.

Dit openlijke bewijs is nu volkomen voor ieders eigen ogen tot in iedere cel van ieders eigen lichaam bevestigt: BestaansGeld is HET bewijs dat alle 'systemen' juist moedwillig afscheiding faciliteren en dus juist NIET samen leven faciliteren: Samen Leven faciliteren betekent namelijk dat je ieders niets kostende BestaansGeld faciliteert, en verder niet. Alle regeringen doen precies het tegenovergestelde.

Terwijl iedereen MET geld en hypotheken en andere leningen (wat helemaal geen leningen zijn maar extra geld-creatie, wat deze mensen MET geld simpelweg voor zichzelf steeds aangemaakt hebben) sinds 2008 de openbare agenda en ieders aandacht hebben opge-eist, is de oorspronkelijke afschuwelijke fout die AL altijd in ‘het systeem’ zat zich alleen maar verder en verder gaan leven: nog meer kinderen die buiten de boot vallen, en dit steeds dichter bij en dichter bij. Maar nu nog proberen mensen MET geld de openbare agenda in beslag te nemen, met hun afschuwelijk pietluttige angsten over de waarde van hun goud, hun geld, HUN toekomst, en met gezeur over hun rente en dergelijke. Het is te afschuwelijk voor woorden.

Ondertussen raken mensen die al als verschoppelingen behandeld werden, NOG meer verschopt.

Inmiddels weet iedereen ook dat juist deze afschuwelijke ‘fout’ direct te herstellen is, zonder dat dat iets kost: direct ieders niets kostend BestaansGeld opnemen in de huidige gezamenlijke spreadsheets.

Vanuit BestaansGeld is er geen wachten meer.

Vanuit BestaansGeld zijn er dus ook geen goede doelen meer nodig.

Aangezien de regering blijft weigeren haar humane verantwoordelijkheid te nemen, weigert om direct BestaansGeld te implementeren, kunnen organisaties als Novib nu wereldwijd er ‘via hun huidge netwerken’ voor zorgen dat we met alle uitgestoten kinderen op aarde direct weer normaal samen leven. Hierin is iedere regering direct opgelost.

Hieronder wordt getoond hoe Novib (en gelijksoortige organisaties) als een spil kan werken voor de wereld, om direct met al onze kinderen samen te leven. 


Een Non-Banking Facilitation Platform faciliteert het samen leven op aarde AL. Hierin hoeft dus niets meer te worden gedaan.

Maar mensen moeten het gedrag van samen leven nog daadwerkelijk gaan vertonen. Zodra ze dat doen, kunnen ze een Non-Banking Facilitation Platform hier bij toepassen, en zien ze dat dit er al jaren was. Maar hun gedrag nog niet.

Goed, hoe bereiken we nu ieder kind dat nu volkomen leeg getrokken wordt door de wereld om hen heen, en nu dus honger heeft? Novib kan hierin direct een centrale rol spelen:

Omdat Novib medewerkers in (nu) hulp behoevende gebieden aanwezig zijn, kunnen zij het volgende proces begeleiden:

- Alle kinderen op aarde kunnen zelf een rekening openen.
- Novib maakt als organisatie zelf ook een specifieke rekening in een Non-Banking Facilitation Platform aan: een zogenaamde ‘openbare rekening’, waarbij zij dan hetzelfde principe hanteren als bij het CBR voorbeeld.
- Mocht je nu niet begrijpen wat er bij de vorige 2 streepjes staat, denk dan gewoon in termen van banken en geld zoals je het nu al kent, en weet dan dat dit er eenvoudig staat in de vorige 2 streepjes:
o Kinderen kunnen ZELF hun eigen rekening aan maken
o Mensen kunnen ZELF specifieke rekeningen aanmaken waarbij ze de optie kunnen instellen dat de overmakingen door iedereen transparant te zien zijn. Hiermee kan de hele wereld zelf monitoren wat er in die rekeningen gebeurt. Dit monitoren is niet ter controlering, maar ter facilitering. De kracht van transparantie waar er geen verborgenis nodig is.
- Novib medewerkers zetten vanuit deze openbare rekening dan omgekeerde overschrijvingen van 1 cent klaar voor de rekeningen van kinderen die zij zelf persoonlijk kennen in de betreffende omgevingen. Hiermee is de identificatie voor de wereld klaar. Want als een kindje de omgekeerde overschrijving van Novib accepteert, komt diens rekening in het openbare overzicht te staan.

 - Dit Novib overzicht, alle kinderen die in de openbare rekening van Novib zich transparant laten zien, wordt natuurlijk afschuwelijk afschuwelijk groot.
- Hiermee heeft de hele wereld zicht op wat ze al lang wist: de afschuwelijke armoede die regeringen samen met banken moedwillig kunstmatig blijven creëren, door NIETS KOSTEND BestaansGeld NOG STEEDS in ‘hun’ spreadsheets te weigeren.
- Tegelijkertijd kan de hele wereld zelf direct verantwoordelijkheid nemen voor het WEL normaal samen leven met elkaar: het BestaansGeld van deze kinderen aan nemen, als normale betalingen. En hen daarvoor bieden wat ze nodig hebben. Eten, drinken, jouw onderwijskundig talent, jouw bouwtalent, of gewoon euro’s, dollars. Etc. Niet het oude geld vast gaan klauwen: als je het zelf voldoende hebt, dan kan je dat ook gewoon voor Equi beschikbaar stellen aan kinderen waar dit nodig is. Sowieso dat geld dat je altijd aan goede doelen gaf: laat het nu maar direct naar kinderen zelf stromen, en vraag er hun BestaansGeld voor terug.
- Vliegtuigmaatschappijen bijvoorbeeld kunnen dus ook een openbare rekening aan maken die ze toepassen voor organisaties die spullen versturen naar hulpgebieden: deze kunnen dan met Equivalent Geld betalen aan de vliegtuigmaatschappijen. En zo kan iedere organisatie dit doen.
- Mocht je niet begrijpen wat er in het vorige streepje staat, dan ben je gewoon geen vliegtuigmaatschappij. Organisaties zelf weten prima wat hun eigen plek is in de wereld rondom hulpbehoevende kinderen heen, en snappen dus zelf wel degelijk dat ze simpelweg een ander betaalmiddel kunnen accepteren: betaalmiddel dat WEL beschikbaar is voor kinderen, in plaats van NIET, zoals iedere regering blijft volharden.

Je begrijpt het: de transitie is al lang gebeurd op aarde, maar niemand leeft het. Zodra je het wel leeft, zie je en ervaar je dat een Non-Banking Platform dit AL jaren lang had kunnen faciliteren. Maar je was zelf zo druk met ...? Geen idee.

Wat hierboven staat over Novib, is niet anders dan met andere omgevingen die ook ooit ontstaan zijn doordat regeringen afscheiding faciliteren.

Aangezien je alles wat je ver af doet, ook dichtbij kunt doen, hoef je het woord 'Novib' alleen maar te vervangen door het woord 'Voedselbank', en je leeft gewoon in jouw eigen land onmiddellijk samen vanuit BestaansGeld.

En ook geldt dit voor 'bijstand': vervang het woord 'Novib' door 'Sociale dienst', en je ziet dat de sociale dienst 1 groot wanstaltig gedrocht is. Ze hoeft namelijk alleen maar een openbare bijstand rekening aan te maken, en we hebben als maatschappij direct onze eigen openbare administratie hierin: we laten zelf euro's stromen naar mensen 'in de bijstand' en vragen er hun BestaansGeld voor terug. Bey bey miljarden kostend controle apparaat, en bey bey alle belastingen voor bijstand.

De sociale dienst is vanuit wel samen leven dus ook direct volledig opgelost.

Natuurlijk zou dit helemaal niet nodig moeten hoeven zijn, dit werken via een openbare rekening. Want de regering dient simpelweg ieders niets kostend BestaansGeld direct in de huidige gezamenlijke euro-spreadsheets op te nemen. Maar dat doen ze niet, en belasten ons door in iedere laag van ons leven, om deze onzin dan weer te corrigeren voor iedereen die door HEN uit de boot geduwd worden, door hen hun Niets Kostend BestaansGeld moedwillig te blijven onthouden, omdat hun eigen psyche 'daar nog niet aan toe is'. Zo dan.

Een land als Nederland, vol hoog opgeleide mensen ....... en er is volkomen in-ertie op samen leven.
Ja, het is in en in diep triest.

Er zijn landen waar je voor minder dan 100 euro per maand kunt leven.

Dus...... doe met iemand in dat land een maandelijkse euro uitwisseling van 100, en de persoon kan in eigen land blijven wonen. Kan bij het eigen gezin blijven wonen.

BestaansGeld.... het is zo ontzettend eenvoudig.

In leven zijn, werkt.

In de grondwet staat dat wij allen recht op leven hebben.
Dit is een totale onzin wet.

Van wie moeten we dit recht 'krijgen' dan?

Wij zijn ZelfSamen AL onze eigen Bestaans Economie, puur door samen in leven te zijn.

In de grondwet moet dus staan:

'De toegang tot het leven mag bij niemand weg geroofd worden via de implementatie van 'een systeem met wetten over mensen heen'. Rovers die dit soort systemen implementeren zullen altijd met onmiddellijke ingang gestraft worden.'.DAT is Bescherming van Samen Leven

Natural Law en 'Do no Harm' is onderdeel van The New Earth Life Academy from the New Paradigm (vrijelijk beschikbaar gesteld).

De betekenis van Rechtskracht
Rechtskracht betekent dat je je recht kunt leven, in ieder hier-en-nu.
Je hoeft haar dus niet eerst te halen, en niet eerst te bewijzen, alsof ze nog niet van jou is. Als je haar dus toch eerst moet halen, dan betekent dat dat je onderdrukt wordt.
Daar hoort bij, dat je van binnen godvergeme kwaad bent: woede vanuit de Bron.

The meaning of protection
A: There is a distinction in:
- offering embedding and
- offering protection
B: Experiencing Protection acknowledges the 2 areas according A in itself:
- experiencing protection from: offering embedding
- experiencing protection from: protecting something against robbery or aggression
C: Protection is:
C1 : on
C2 : off, which means that something else is protected unnatural harming something or someone or even the whole living together on Earth... or even more, all life on Earth.

Disturb the sound of silence in your world of old protection.


On July 25th all Platforms including the Non Banking Facilitation Platform are dissolved but her awareness is STILL very much ALIVE of course.

The Truth of Life was always here, is here NOW, and will be here always. The flexibility of Life, Life flowing in her own context, no interference, just let her BE.Are you looking for 'new' currency's?  Creation of money under authority of WE the People

Bringing creation of money under authority of our govts will transform our way of living on earth you think?

The PEOPLE of the governments are implemented, instructed, and swear to the pope (as if the pope is God, but he is NOT of course), the Vatican! Yes read again!


Think en re-think!
Because bringing creation of money under authority of our govts will NOT transform our way of living on earth. And by reading this article and researching into the links you now know why NOT!

Money should be a crowd power facility
Creation of Money should be under the Authority of WE the People. WE the TRANSFORMED People who live together on Earth from Truth and Universal Natural Law that is of course, otherwise the old is dragged into the 'New' over and over again... And we do NOT NEED that anymore!


Grow in your discernment
You have to grow into your discernment because money costs nothing. The problem is NOT that money is created out of thin air. The problem is the Money Creation MOMENT: now money is created for mortgages and loans and that has to stop immediately. The right moment to create money is our monthly Existence Money. We do not need gold backed up money or whatever to back up our true VALUE.Vinny Eastwood talks to Jordan Maxwell, and Santos Bonacci


The Birth Certificate is a CATHOLIC VESTMENT/GARMENT
Identifying the "parson" who has authority over CATHOLIC PROPERTY (Relics). It is NOT about any NAME. It is about CATHOLIC PROPERTY ONLY.

This is not about little "c" 14th Amendment citizenship or any other political claim. The BC is a gift from the "mother" (church) and considered a CATHOLIC BENEFICE. Once one gets his mind out of a political premise it becomes visible. The so-called courts are for the CATHOLIC COMMUNITY ONLY - run exclusively by the Diocese.

The "Legal Name" fraud ( the unknowingly stolen and copyrighted Birth Name via Gamete Intrafallopian Transfer or GIFT) which supports Slavery by Legal ownership of the Vessel (body) and Persona (sole or soul) by the State and the Church is perpetrated and supported, knowingly or unknowingly by EVERY Attorney, Judge, Banker, Hospital, Politician, Religion, Cop and BAR Member in the World. This can and will be PROVEN in a Court of LAW. It is Illegal, Unlawful and a Felony punishable by a sentence of 20 years to Life in prison for knowing participants based on US 18 Criminal Code, Chapter 77.

This heinous and criminal fraud is the underlying principle supporting War, Drug Trafficking, Slave Trafficking, Disease, Pedophilia, Torture, Genocide, the Fraudulent Fiat Monetary and Banking System and Crimes Against Humanity on Planet Earth. It is the Greatest Ponzi Scheme Ever Conceived by Man and 99% of the Population are the Victims of this Crime...

Now You Know...
Santos Bonacci

A Public Statement for breaking assumptions


Money should be a crowd power facility
Creation of Money should be under the Authority of WE the People. WE the TRANSFORMED People who live together on Earth from Truth and Universal Natural Law that is of course, otherwise the old is dragged into the 'New' over and over again... And we do NOT NEED that anymore!

Our normal Being and Living on Earth is facilitated by a Non Banking Facilitation Platform.On July 25th all Platforms including the Non Banking Facilitation Platform are dissolved but her awareness is STILL very much ALIVE of course.

The Truth of Life was always here, is here NOW, and will be here always. The flexibility of Life, Life flowing in her own context, no interference, just let her BE.Are you looking for 'new' currency's
 
We ARE the New Earth