Allow Yourself 2016 - Gun Jezelf 2016

Economics of Certainty and Sacred 'Economics' are not the same
The Economics of Certainty and Her Choice is here for years already


The Gift is IN the Awareness that We Welcome Each Other in our Midst
In our Normal Living Together on Earth

 
Allow Yourself 2016 because its all about your consciousness from the New Paradigm
(Gun Jezelf 2016: voor Nederlandse vertaling scroll naar beneden.)
Originally the title said: 'Allow each other 2016'. But this is essentially false.

The meaning of 'Each other' is still hacked in peoples psyche you see. So its truly about YOU only. The meaning of 'Each other' is explained via The New Earth Life Academy from the New Paradigm.

I hope 2016 will be the year that all humans will re-claim the normal truth of life in their psyche.

To do so, you must know them of course. The truth of life is shown via The New Earth Life Academy from the New Paradigm.

Make them applicable in your own life. Allow yourself 2016 to make them applicable. Allow yourself 2016 to experience your growth in your creative powers. And don't be amazed that it will be something you do not want.

Allow yourself a year to grow in consciousness. Including the meaning of your creative powers.


A 'rich' human will gain other creative powers, then a 'poor' human. I wish every 'poor' human that their 'rich' fellow man will open their natural ability to connect, by which they (the poor) are not pushed in the position to prove their suppression again.


You can use 2016 to attend The New Life Academy from the New Paradigm (freely available), read the text (in English) of the workshop 'vier het Vrije Leven' in which I pass on the awareness that Abundance IS and does not need to be created nor attracted to you.
 

We Embed the Transition Community
Here you can find information from the new reference point and the transition. Via the New Earth Life Academy from the New Paradigm you can look into your current 'black hole' in your psyche related to money consciousness, the meaning of 'each other' and a normal unburdening and unburdened living together on Earth, the profound meaning of Free Existence (Money) and its implications: in short via the Academy you are in the process of opening up and healing your consciousness from 'normal living together on Earth' and its implications.

This is TRUE compassion, because only 1 child suffering is 1 too many for those who come from the inner Space of TRUE compassion. So many are talking about compassion, but do not Walk their Talk. There is no innocence anymore because the new area, from the Real Zero Point, is enclosed totally (for some years already).

Its up to the Next Generation to LIVE TRUE compassion and to NOT push people out of the equation... NOT to exclude, but to include... (this text is in Dutch, please use google translate for translation into English).


CHILDREN AND HUMANS FIRST, NOT PROJECTS NOR TECHNOLOGIES
Imagine the whole world as a circle... within this circle another circle is becoming and is growing... but is still WITHIN the corrupted world: there is NO transition IN this group. When we talk about the current financial system LETS is an example of a solution within the 'old', within the current financial system. Also 'free energy devices' are a solution within the 'old' because huge amount of 'old' money flows via funding to a project... but it should flow to peoples Free Existence and FREEDOM from the financial tyranny (humans ARE Free Energy ALREADY: from TRUE FREEDOM 'new' technologies comes into existence: HUMANS FIRST, not projects!

There is a huge availability of 'old' money.


Gun Jezelf 2016
Oorspronkelijk stond in de titel staan: ‘Gun elkaar 2016′. Maar nee, dit klopt essentieel niet.

De betekenis van ‘Elkaar’ is namelijk nog volkomen gehackt in iedereen.
Het gaat dus echt om jezelf. De betekenins van 'elkaar' word je uitgelegd via The New Earth Life Academy from the New Paradigm.

2016 is er voor iedereen om de normale waarheden van het leven jezelf weer toe te eigenen.

Dan moet je ze kennen natuurlijk. Deze waarheden worden via The New Earth Life Academy from the New Paradigm getoond.

Pas ze toe. Geef jezelf 2016 om het toe te passen. Geef jezelf 2016 om te ervaren welk krachtenpalet je in jezelf daarmee beschikbaar krijgt. En wees niet verbaasd als het iets is wat je niet wilt hebben…

Gun jezelf een jaar van werkelijk bewustworden, inclusief de betekenis van jouw krachtenpalet.

Bij een rijke wordt er natuurlijk een ander krachtenpalet open getrokken dan bij een arme. Ik gun het iedere arme dat rijken hun natuurlijke krachtenpalet van verbinding openen, het niet weer, voor de zoveelste keer overlaten aan armen om hun krachtenpalet te moeten openen van het aantonen van de onderdrukking.


Je kunt 2016 gebruiken om deel te nemen aan The New Earth Life Academy from the New Paradigm (vrijelijk beschikbaar). Je kunt ook deelnemen aan een betaalde workshop 'vier het vrije Leven, Jij en het Leven als Bronkracht'. Of je kunt iemand uit jouw directe omgeving de betaalde workshop laten volgen en het vervolgens in jullie omgeving verder brengen en het samen leven: een betaalde workshop is onnodig, want alle informatie om 'normaal samen te leven op Aarde' is vrijelijk beschikbaar gesteld, maar wellicht dat je ondersteuning en begeleiding nodig hebt om het toe te passen in jouw samen leven.


We Embed the Transition Community
Hier vind je informatie vanuit the new reference point en de transitie. Via the New Earth Life Academy from the New Paradigm onderzoek je jouw 'zwarte gat' in je psyche met betrekking tot geld-bewustzijn, de betekenis van 'elkaar' en normaal onbelast(end) samen leven op Aarde, de diepe betekenis van Vrij Bestaan(sGeld) en haar implicaties: in het kort gezegd, ben je via de Academy in het proces van het 'openen en helen' van jouw bewustzijn vanuit 'normaal samen leven op Aarde' en haar implicaties.

Dit is ECHTE compassie, want slechts 1 kind dat lijdt, is er 1 teveel voor hen die vanuit de innerlijke Space van ECHTE compassie komen. Velen praten over compassie, maar doen niet wat ze zeggen. Er is geen onwetendheid meer omdat het nieuwe gebied vanuit het Echte 0-Punt volledig ontsloten is (al weer enige jaren.

Het is nu aan de Next Generation om ECHTE compassie te LEVEN en mensen niet langer uit te stoten uit hun midden... NIET buiten te sluiten, maar te omarmen... 


(MENSEN)KINDEREN EERST, NIET PROJECTEN NOCH TECHNOLOGIËN
Stel je de hele wereld voor als een cirkel... binnen deze cirkel ontstaat een andere cirkel die groeit... maar bevindt zich nog steeds BINNEN de corrupte wereld: er is GEEN transformatie IN deze groep. Als we vanuit het huidige financiële systeem praten, is LETS een voorbeeld van een oplossing binnen het 'oude' paradigma, binnen het huidige financiële systeem. Ook 'vrije energie apparaten' zijn oplossingen binnen het 'oude' omdat grote bedragen 'oud' geld door middel van funding campagnes naar projecten stromen... maar deze zouden naar het Vrije Bestaan van mensen en hun VRIJHEID moeten stromen, zodat ze bevrijd worden van de financiële tirannie (en mensen ZIJN AL Vrije Energie: vanuit ECHTE VRIJHEID komen 'nieuwe technologieën vanzelf tot stand als de crowd ze wil laten ontstaan: MENSEN EERST, niet projecten!

Er is een enorme beschikbaarheid van 'oud' geld.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten