Nieuwskanaal vanuit vrij en onbelast(end) samen leven
Op 13 januari 2015 hebben de Verleiders de betekenis van geld creatie in het groots op de publieke agenda weten te zetten. Het startsein werd gegeven tijdens De Wereld Draait Door. Heel mooi.
Hiermee raakte al het bewustzijn dat er bij iedereen persoonlijk al is, publiekelijk verbonden.

De publieke verbinding die op 13 januari werd gelegd lag echter nog in het oude. Dit betekent dat het proces en resultaat dat volgt ook weer een nieuwe versie van het oude zal zijn. Dit is natuurlijk niet wat je wilt.
Wat je wel wilt, is dat je zelf grip krijgt op jouw eigen denkbeelden over de betekenis van geld creatie. Het is dus geen optie meer om het on-bewuste pad van ‘publieke mensen’ hierin te volgen vanuit jouw televisie stoel, en te denken dat je hiermee ‘samen op weg bent naar een nieuw punt van bewustzijn’. Dit is niet de weg.

Je dient zelf onderscheidend vermogen op te bouwen, zodat
  • Je ten eerste voor jezelf heel helder hebt wat voor jou en jouw kinderen de betekenis van geld creatie moet zijn.
  • Waarna je kunt waarnemen of de publieke media en de regering nu werkelijk jou en jouw kinderen hierin faciliteren.
Sinds 2006 bieden we al openbaar en transparant grip op ieders eigen beelden. Ieders Stem is hierin al Opnieuw Gehoord. We hebben ieders oude denkbeelden al transparant laten transformeren. Je hoeft jezelf dus niet meer te verliezen in het proces dat nu in 2016 verder op gang zal komen.
We nodigen je uit om via dit Nieuwskanaal Ieders Stem Opnieuw Gehoord, jouw handvatten op te komen halen. Ze zijn vrij beschikbaar. Je kunt ze vervolgens zelf samen toepassen. Je kunt ook kiezen voor begeleiding bij het leren toepassen.

Het proces waar je nu in gaat, het proces van ‘opnieuw leren waarnemen’, is van een totaal andere orde dan dat je altijd gedacht hebt. Indien je dit zo leest, dan denk je mogelijk dat dit een heel zwaar proces wordt. Maar dat is het nu juist niet. Het is een heel helder, kort proces, waarin juist alle valse complexiteiten van het oude oplossen.
Het eerste handvat dat je hier aangereikt krijgt, is jouw ‘Verwachtingen Vermogen’.

Indien je nu een nieuw pad in gaat, dan verwacht je automatisch dat dit ‘een goed resultaat op moet leveren’. En het beeld van dit resultaat heeft nu al een bepaalde vorm in jouzelf. Je ziet innerlijk op de 1 of andere manier een lijn voor je, een tijdslijn, of een politieke proces lijn, die je dient te gaan, en aan het eind van die lijn staat de pot met goud: het resultaat dat je wilt.
En ja, dit is het proces dat iedereen vanzelf on-bewust zou gaan gedurende 2016.


On July 25th 2015 all Platforms including Equi Place are dissolved but her awareness is STILL very much ALIVE of course.

The Truth of Life was always here, is here NOW, and will be here always. The flexibility of Life, Life flowing in her own context, no interference, just let her BE.

In November 2015 we co-created new Platforms and new video series and provided the wonderful facilities Equi Place offered. We always are coming from the Reality of the NOW.

We ARE the New Earth 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten