donderdag 1 januari 2015

Leave the Gold alone


Leave the Gold alone, because its the blood of the Earth
Do not poison the land and the people with cyanide (a deadly poison)
(Dutch text below / scroll down)

Creating war in New Guinea Papua and refugees and because of that UN refugee aid.

The Netherlands were deeply involved in this violation of the native people of New Guinea Papua.

For a great deal this Gold is stored in Swiss.

Same goes for South Africa of course: stop doing harm to the people and the land, the environment and our beautiful Mother Earth


Are you still chasing the gold backed up money?
Now you know where it is coming from and what violence it brings to the people and our Mother Earth to dig it up!

We do NOT NEED the gold (backed up money) at all, what we DO NEED is Existence Money.


Our true Gold is our GOLDEN Consciousness: so go within and find your own Gold! We ARE the Gold... We ARE the Value...

Are you looking for 'new' currency's
Waarom het jagen op goud?
Hoe lang laten we ons nog afleiden en misleiden, én in de wachtstand zetten door berichten over een 'currency reset' waardoor er fondsen beschikbaar gaan komen voor de mensheid de komende 10-15 jaren?
Er ligt, al heel lang geleden, gestolen gedolven goud bij o.a. de draken familie. Al decennia wordt door verschillende 'bewegingen' (o.a. UN-Swissindo, maar zij zijn niet de enige 'beweging') aangekondigd dat er nu heel snel uitbetalingen zullen volgen (eerder genoemde data liggen in het verleden!)Maar waarom het jagen op goud en je daardoor in een wachtstand laten zetten?
JIJZELF hebt/bent de economische waarde van (geld)getallen. JIJZELF bent de 'tegenwaarde / dekking' van (geld)getallen. Voldoende (geld)getallen waarmee je jouw 1ste levensbehoeften (inclusief zorgtoegang) kunt betalen. Ik stel die hoeveelheid (geld)getallen voor nu op 1000,00.

Niet iets buiten jou is de 'tegenwaarde / dekking' van jouw economische waarde (is dus wat anders dan jouw eigenwaarde en is ook wat anders dan waardering voor jouw arbeid): dus niet GOUD, of zilver, of andere edelmetalen / grondstoffen, aandelen, of whatever.

Jouw economische waarde kan dus NU al beschikbaar komen voor jou: aangemaakt worden uit het niets. (Geld) getallen groeien niet aan bomen en dus moeten ze aangemaakt worden en dat is het issue helemaal niet. Het issue is het geldCREATIE-moment.

Kijk even in jezelf waarom je goud als 'tegenwaarde' van de (geld)getallen van waarde vindt. Terwijl je toch gewoon echt ZELF de 'tegenwaarde / dekking' bent van jouw eigen economische waarde. Waardoor (h)erken je dit (nog) niet in jezelf? Waardoor denk je dat jouw economische waarde 'gedekt' moet zijn door goud? Wie heeft je dat verteld en waarom ben je het gaan geloven?

Jouw economische waarde is wat anders dan waardering van jouw arbeid: die 2 moet je goed onderscheiden, anders kun je niet goed onderscheiden wat nu feitelijk het 0-punt is van waaruit we gewoon mèt elkaar op aarde kunnen (samen) leven, mèt elkaar Zijn... zonder elkaar te belasten (op welke laag dan ook).

Al het uitstel (wachten op uitbetalingen van fondsen waar 'bewegingen' als SWI het over hebben) laat het huidige offeren van mensen(kinderen) in deze belast(end)e samenleving bestaan én doorgaan.

Dat kan anders!
Er is geen wachten...

Waarop eigenlijk?
- de dag dat de euro valt?;
- de dag dat fondsen uitbetaald gaan worden aan mensen?;
- de dag dat de 'regering' is getransmuteerd naar faciliteringsbureau?

Sinds 2006 is er een LevenGevende keuze te maken vanuit natural law en het ware 0-punt waargenomen.

1 opmerking: