zaterdag 28 februari 2015

We Accept the Child's Existence Money

 


The End of POVERTY? We Accept the Child's EXISTENCE MONEY!
Save all the children, worldwide (so also in the Netherlands), from hunger!

What an organization like Novib should do... Facilitated by a Non Banking Facilitation Platform!

(Please use google translate for translation in English.)

Iedereen op aarde weet nu inmiddels dat geld niets kost, dat het gewoon een spreadsheet is, en dat je ieders niets kostend BestaansGeld dus zo binnen alle huidige gezamenlijke euro (dollar, etc.) spreadsheets kunt opnemen.

Regeringen zijn te incompetent om dit te beseffen, en te inert om dit bewustzijn dat hen al jaren lang aangedragen wordt, toe te passen.

Inmiddels is honger zo goed geweest om op eigen handen en voeten van Afrika naar Nederland te kruipen en hier in het bed van kinderen te gaan slapen. Zodat voor ieders ogen zichtbaar is wat altijd al het bewijs was dat ‘het systeem’ puur nutteloos op aarde is: als er ook maar 1 kind op aarde uitvalt, dan IS dit dus het openlijke bewijs dat de ‘systemen’ er helemaal NIET zijn om ons samen leven te faciliteren, maar juist om afscheiding te faciliteren. En ieder kind dat buiten de boot valt is hierin het bewijs.

Er zijn helemaal geen tekorten, en geld kost niets. Het is dus onmogelijk dat kinderen 'per ongeluk' buiten de boot vallen. Het is puur de implementatie van 'het systeem' zelf, die er voor zorgt dat dit ieders 'begin staat' op aarde is: zorgen dat je niets hebt, zodat je je als een slaaf zult gedragen.

Dit openlijke bewijs is nu volkomen voor ieders eigen ogen tot in iedere cel van ieders eigen lichaam bevestigt: BestaansGeld is HET bewijs dat alle 'systemen' juist moedwillig afscheiding faciliteren en dus juist NIET samen leven faciliteren: Samen Leven faciliteren betekent namelijk dat je ieders niets kostende BestaansGeld faciliteert, en verder niet. Alle regeringen doen precies het tegenovergestelde.

Terwijl iedereen MET geld en hypotheken en andere leningen (wat helemaal geen leningen zijn maar extra geld-creatie, wat deze mensen MET geld simpelweg voor zichzelf steeds aangemaakt hebben) sinds 2008 de openbare agenda en ieders aandacht hebben opge-eist, is de oorspronkelijke afschuwelijke fout die AL altijd in ‘het systeem’ zat zich alleen maar verder en verder gaan leven: nog meer kinderen die buiten de boot vallen, en dit steeds dichter bij en dichter bij. Maar nu nog proberen mensen MET geld de openbare agenda in beslag te nemen, met hun afschuwelijk pietluttige angsten over de waarde van hun goud, hun geld, HUN toekomst, en met gezeur over hun rente en dergelijke. Het is te afschuwelijk voor woorden.

Ondertussen raken mensen die al als verschoppelingen behandeld werden, NOG meer verschopt.

Inmiddels weet iedereen ook dat juist deze afschuwelijke ‘fout’ direct te herstellen is, zonder dat dat iets kost: direct ieders niets kostend BestaansGeld opnemen in de huidige gezamenlijke spreadsheets.

Vanuit BestaansGeld is er geen wachten meer.

Vanuit BestaansGeld zijn er dus ook geen goede doelen meer nodig.

Aangezien de regering blijft weigeren haar humane verantwoordelijkheid te nemen, weigert om direct BestaansGeld te implementeren, kunnen organisaties als Novib nu wereldwijd er ‘via hun huidge netwerken’ voor zorgen dat we met alle uitgestoten kinderen op aarde direct weer normaal samen leven. Hierin is iedere regering direct opgelost.

Hieronder wordt getoond hoe Novib (en gelijksoortige organisaties) als een spil kan werken voor de wereld, om direct met al onze kinderen samen te leven. 


Een Non-Banking Facilitation Platform faciliteert het samen leven op aarde AL. Hierin hoeft dus niets meer te worden gedaan.

Maar mensen moeten het gedrag van samen leven nog daadwerkelijk gaan vertonen. Zodra ze dat doen, kunnen ze een Non-Banking Facilitation Platform hier bij toepassen, en zien ze dat dit er al jaren was. Maar hun gedrag nog niet.

Goed, hoe bereiken we nu ieder kind dat nu volkomen leeg getrokken wordt door de wereld om hen heen, en nu dus honger heeft? Novib kan hierin direct een centrale rol spelen:

Omdat Novib medewerkers in (nu) hulp behoevende gebieden aanwezig zijn, kunnen zij het volgende proces begeleiden:

- Alle kinderen op aarde kunnen zelf een rekening openen.
- Novib maakt als organisatie zelf ook een specifieke rekening in een Non-Banking Facilitation Platform aan: een zogenaamde ‘openbare rekening’, waarbij zij dan hetzelfde principe hanteren als bij het CBR voorbeeld.
- Mocht je nu niet begrijpen wat er bij de vorige 2 streepjes staat, denk dan gewoon in termen van banken en geld zoals je het nu al kent, en weet dan dat dit er eenvoudig staat in de vorige 2 streepjes:
o Kinderen kunnen ZELF hun eigen rekening aan maken
o Mensen kunnen ZELF specifieke rekeningen aanmaken waarbij ze de optie kunnen instellen dat de overmakingen door iedereen transparant te zien zijn. Hiermee kan de hele wereld zelf monitoren wat er in die rekeningen gebeurt. Dit monitoren is niet ter controlering, maar ter facilitering. De kracht van transparantie waar er geen verborgenis nodig is.
- Novib medewerkers zetten vanuit deze openbare rekening dan omgekeerde overschrijvingen van 1 cent klaar voor de rekeningen van kinderen die zij zelf persoonlijk kennen in de betreffende omgevingen. Hiermee is de identificatie voor de wereld klaar. Want als een kindje de omgekeerde overschrijving van Novib accepteert, komt diens rekening in het openbare overzicht te staan.

 - Dit Novib overzicht, alle kinderen die in de openbare rekening van Novib zich transparant laten zien, wordt natuurlijk afschuwelijk afschuwelijk groot.
- Hiermee heeft de hele wereld zicht op wat ze al lang wist: de afschuwelijke armoede die regeringen samen met banken moedwillig kunstmatig blijven creëren, door NIETS KOSTEND BestaansGeld NOG STEEDS in ‘hun’ spreadsheets te weigeren.
- Tegelijkertijd kan de hele wereld zelf direct verantwoordelijkheid nemen voor het WEL normaal samen leven met elkaar: het BestaansGeld van deze kinderen aan nemen, als normale betalingen. En hen daarvoor bieden wat ze nodig hebben. Eten, drinken, jouw onderwijskundig talent, jouw bouwtalent, of gewoon euro’s, dollars. Etc. Niet het oude geld vast gaan klauwen: als je het zelf voldoende hebt, dan kan je dat ook gewoon voor Equi beschikbaar stellen aan kinderen waar dit nodig is. Sowieso dat geld dat je altijd aan goede doelen gaf: laat het nu maar direct naar kinderen zelf stromen, en vraag er hun BestaansGeld voor terug.
- Vliegtuigmaatschappijen bijvoorbeeld kunnen dus ook een openbare rekening aan maken die ze toepassen voor organisaties die spullen versturen naar hulpgebieden: deze kunnen dan met Equivalent Geld betalen aan de vliegtuigmaatschappijen. En zo kan iedere organisatie dit doen.
- Mocht je niet begrijpen wat er in het vorige streepje staat, dan ben je gewoon geen vliegtuigmaatschappij. Organisaties zelf weten prima wat hun eigen plek is in de wereld rondom hulpbehoevende kinderen heen, en snappen dus zelf wel degelijk dat ze simpelweg een ander betaalmiddel kunnen accepteren: betaalmiddel dat WEL beschikbaar is voor kinderen, in plaats van NIET, zoals iedere regering blijft volharden.

Je begrijpt het: de transitie is al lang gebeurd op aarde, maar niemand leeft het. Zodra je het wel leeft, zie je en ervaar je dat een Non-Banking Platform dit AL jaren lang had kunnen faciliteren. Maar je was zelf zo druk met ...? Geen idee.

Wat hierboven staat over Novib, is niet anders dan met andere omgevingen die ook ooit ontstaan zijn doordat regeringen afscheiding faciliteren.

Aangezien je alles wat je ver af doet, ook dichtbij kunt doen, hoef je het woord 'Novib' alleen maar te vervangen door het woord 'Voedselbank', en je leeft gewoon in jouw eigen land onmiddellijk samen vanuit BestaansGeld.

En ook geldt dit voor 'bijstand': vervang het woord 'Novib' door 'Sociale dienst', en je ziet dat de sociale dienst 1 groot wanstaltig gedrocht is. Ze hoeft namelijk alleen maar een openbare bijstand rekening aan te maken, en we hebben als maatschappij direct onze eigen openbare administratie hierin: we laten zelf euro's stromen naar mensen 'in de bijstand' en vragen er hun BestaansGeld voor terug. Bey bey miljarden kostend controle apparaat, en bey bey alle belastingen voor bijstand.

De sociale dienst is vanuit wel samen leven dus ook direct volledig opgelost.

Natuurlijk zou dit helemaal niet nodig moeten hoeven zijn, dit werken via een openbare rekening. Want de regering dient simpelweg ieders niets kostend BestaansGeld direct in de huidige gezamenlijke euro-spreadsheets op te nemen. Maar dat doen ze niet, en belasten ons door in iedere laag van ons leven, om deze onzin dan weer te corrigeren voor iedereen die door HEN uit de boot geduwd worden, door hen hun Niets Kostend BestaansGeld moedwillig te blijven onthouden, omdat hun eigen psyche 'daar nog niet aan toe is'. Zo dan.

Een land als Nederland, vol hoog opgeleide mensen ....... en er is volkomen in-ertie op samen leven.
Ja, het is in en in diep triest.

Er zijn landen waar je voor minder dan 100 euro per maand kunt leven.

Dus...... doe met iemand in dat land een maandelijkse euro uitwisseling van 100, en de persoon kan in eigen land blijven wonen. Kan bij het eigen gezin blijven wonen.

BestaansGeld.... het is zo ontzettend eenvoudig.

In leven zijn, werkt.

In de grondwet staat dat wij allen recht op leven hebben.
Dit is een totale onzin wet.

Van wie moeten we dit recht 'krijgen' dan?

Wij zijn ZelfSamen AL onze eigen Bestaans Economie, puur door samen in leven te zijn.

In de grondwet moet dus staan:

'De toegang tot het leven mag bij niemand weg geroofd worden via de implementatie van 'een systeem met wetten over mensen heen'. Rovers die dit soort systemen implementeren zullen altijd met onmiddellijke ingang gestraft worden.'.DAT is Bescherming van Samen Leven

Natural Law en 'Do no Harm' is onderdeel van The New Earth Life Academy from the New Paradigm (vrijelijk beschikbaar gesteld).

De betekenis van Rechtskracht
Rechtskracht betekent dat je je recht kunt leven, in ieder hier-en-nu.
Je hoeft haar dus niet eerst te halen, en niet eerst te bewijzen, alsof ze nog niet van jou is. Als je haar dus toch eerst moet halen, dan betekent dat dat je onderdrukt wordt.
Daar hoort bij, dat je van binnen godvergeme kwaad bent: woede vanuit de Bron.

The meaning of protection
A: There is a distinction in:
- offering embedding and
- offering protection
B: Experiencing Protection acknowledges the 2 areas according A in itself:
- experiencing protection from: offering embedding
- experiencing protection from: protecting something against robbery or aggression
C: Protection is:
C1 : on
C2 : off, which means that something else is protected unnatural harming something or someone or even the whole living together on Earth... or even more, all life on Earth.

Disturb the sound of silence in your world of old protection.


On July 25th all Platforms including the Non Banking Facilitation Platform are dissolved but her awareness is STILL very much ALIVE of course.

The Truth of Life was always here, is here NOW, and will be here always. The flexibility of Life, Life flowing in her own context, no interference, just let her BE.Are you looking for 'new' currency's?  Geen opmerkingen:

Een reactie posten